top of page
MÖTET

 MiLgårdarna är designade för konferenser i dess bredaste mening.

Här nedan matchar vi gruppens storlek till val av MiLgård.

Önskar du tips för olika slags möten, klicka på rubrikerna ovan.  

dagskonferens

Konferens

Vid kort framförhållning tar vi också emot dagskonferenser.

Därmed riskeras inte dygnskonferensernas ensamrätt. 

Utbildningar och utvecklingsprogram väcker entusiasm på MiLgårdarna

UTBILDNINGAR

UTVECKLINGSPROGRAM

MiLgårdarnas värdar, mötesrådgivare, designers m.fl. har lång erfarenhet av de förutsättningar som utvecklingsprogram arbetar under.

 

Denna inriktning var själva orsaken till att MiLgårdarna skapades och detta slags  arrangemang är fortsatt en stor del av beläggningen på MiLgårdarna. 

Mycket välkommen att boka ditt nästa utbildningsprogram hos oss på MiLgårdarna!

Utbildningsprogram

skapade av mötesledare

för bästa samhörighet och resultat

Om du har ansvar för att er utbildningsinsats ska få bästa möjliga stöd av mötesplatsens fysiska och mentala miljö är MiLgårdarna ett gott val. Här erbjuds bästa möjliga inramning för utvecklingsprogram.

 

Speciellt uppskattas de stora ytorna och många mötesrummen som gör det möjligt att arbeta med alla former av progressiv pedagogik. Samt förstås ensamrätten och värdarnas bemötande, goda mat och maximala flexibilitet. 

 

Många av Skandinaviens främsta institut och innovativa konsultbolag har MiLgårdarna som hemvist för sina utvecklingsprogram. Liksom de företag och organisationer som driver sina egna utbildningar hos oss. 

ledningsgrupp

För ledningsgruppsmöten är sekretessen  av särskild betydelse. Liksom att kunna arbeta ostört. MiLgårdarnas ensamrätt garanterar båda sakerna. 

Ledningsgrupper på MiLgårdarna, Gårdens Stabskonferens
Ledningsgruppsmöte
Teambuilding

teamutveckling

Att bygga sitt team med hjälp av olika övningar och uppgifter kan vara vad hela mötet på en MiLgård handlar om, men det kan också läggas in som ett eller flera inslag i en utvecklingsinsats med flera syften.

 

Oavsett inslagets omfattning är det viktigt att det på plats finns installationer och utrustning, verktyg och material för sådana inslag. Samt förstås att det finns ändamålsenliga lokaler och utrymmen inne och ute.

 

Internationellt
På MiLgårdarna kommer grupper från hela världen

internationellt

Att arrangera en internationell konferens är inspirerande men bjuder också på speciella utmaningar. Deltagare från olika kulturer har olika förväntningar och det gäller att hitta den rätta balansen mellan att tillfredsställa dessa och bjuda på det som är typiskt skandinaviskt. Något som långväga deltagare kan uppleva som ”exotiskt”, i positiv mening. Det är ett omdöme våra MiLgårdar ofta får från internationella gäster.

Konkret exempel

Internationella konferenser ställer speciella krav. Det gäller till exempel hur måltiderna komponeras och att extra stor hänsyn tas till kulturella olikheter. Samt att all viktig information finns på engelska. 

MiLgårdarna har arbetat med internationella grupper sedan starten, men antalet internationella konferenser har ökat på senare år.

 

Ofta är landningsplatsen Köpenhamn och därifrån tar det mellan en och två timmar till våra MiLgårdar. Vi bistår gärna med att förmedla samkörning med buss från och till flygplatsen.

Kickoff

KICK OFF

En Kick Off kan ha många syften: Att fira framgångar, att sätta en ny inriktning eller att sjösätta en särskild satsning. Att inspirera till extra-ordinära insatser framöver är vanligen ett övergripande syfte, liksom att stärka samhörigheten.  

Kräftskiva som kickoff är perfekt på MiLgårdarna

Utmärkande för en Kick Off är ofta att den innehåller både seriösa avsnitt kring organisationens verksamhet och mer lättsamma inslag. Då gäller det att välja en miljö som är generös när det gäller de ytor och rum som ramar in och förstärker dessa olika typer av inslag.  

 

MiLgårdarna i Klippan utmärks av just detta. Här finns många alternativ, från att boka alla gårdarna för en grupp på upp till 120 eller att boka bara en eller två av dem för en grupp runt 30 till 70. Oavsett finns tillgång till en särskild festlokal i Campushuset med avslutning i en unik nattklubb som öppnas speciellt för tillfället. Därutöver finns Logen för lagsporter, teamövningar och vid mycket stora grupper också som konferens och för festmiddag. 

 

Dessa båda hus – Campushuset och Logen – har vardera en yta på över 1 000 kvadratmeter. Totalt finns på MiLgårdarna i Klippan 12 konferensrum, 30 grupprum och ett tiotal umgängesrum. Samt 96 sovrum varav 24 är dubbelrum. 

             

         OSTÖRD OCH PROFESSIONELL MÖTESMILJÖ MED HEMKÄNSLA

 

–  Här finns miljö och människor som stöttar det vi vill åstadkomma på ett helgjutet sätt!

Behovet av en ostörd och professionell mötesmiljö med hemkänsla låg bakom att MiLgårdarna skapades. På MiLgårdarna går tradition och förnyelse hand i hand.

MiLgårdarna är en viktig samarbetspartner för oss.

 

                              Lena Bergström, Leadership Manager, Inter IKEA Group

   DET FINNS INGEN MOTSVARIGHET

–  Ingenstans, inte i Sverige och inte utanför, har jag hittat motsvarigheten till MiLgårdarna. Där lärandet, mötet och processen verkligen är förgrund –

och där den fantastiska miljön, gästfriheten och atmosfären blir en fullständigt friktionsfri bakgrund.

Troed Troedson, VD och förändringsledare, Paradigmmäklarna AB

bottom of page