vårt löfte

Detta lovar vi dig som beställare och bokare.

En professionell och flexibel mötesmiljö med hemkänsla 
... för fokuserat arbete på egen konferensgård …
... utan att bli störd av andra grupper eller privatgäster …
... i en trygg, säker och hållbar miljö …
6M7A9486-2.jpg
... som är stilfullt inredd och ständigt förnyas …
... med många rum för möten och umgänge ...
... och sköna sängar i designade sovrum ...
...där den smakfulla maten baseras på hållbarhetstänk ...
... och dina egna värdar
bemöter dig med värme, ...
... flexibilitet och med respekt för gruppens arbetsprocess ...
... samt stödjer trivsam sam-varo och effektiva resultat ..
... så att gruppen snabbt  når sina mål utan stress.  

en sammanfattning

*  Konferens med hemkänsla – utan att störas av andra gäster.

*  Inspirerande och kreativ mötesmiljö – med vacker natur runt knuten.

*  Många mötesrum av olika storlek och karaktär – det är du som väljer.

*  För fokuserat arbete med flexibilitet – det är du som bestämmer.

*  Sköna sängar och personlig design – som ständigt utvecklas.

*  Svanen, IACC Gold Tier, Fairtrade, Kranmärkt – och Skånskologiskt.

*  Smakfulla måltider – och personligt bemötande.

*  Lugn och ro – med ensamrätt.

Välj bland flera MiLgårdar med olika karaktär och storlek; från 14 till 36 sovrum.

Eller kombinera de fyra MiLgårdarna i Klippan för upp till 120 personer. 

helheten, resultatet ... 

Det handlar framför allt om helheten, om den känsla gästerna får när de kommer till oss. Hur miljö och bemötande bidrar till att du varvar ner och tar distans till en stressig vardag; kommer igång snabbt och når de resultat som var syftet med mötet. 

 

... och hemkänslan

 

Att du upplever ett lugn och en trivsam hemkänsla. Att en anda av öppenhet och förtroende skapas som bidrar till att mötet blir lyckat. Att alla bjuder på sig själva, delar med sig av sina och nyfiket tar del av andras synpunkter. 

 

Det bemötande som värden med sitt team står för utstrålar mottot ”Allting är möjligt”. En teamkänsla där alla hjälps åt med allting. En känsla som förstärks vid måltiderna. Här är vi för att åstadkomma ett resultat, men under avspända och trivsamma former. 

fokus på möten ...

Vårt löfte till dig som beställare och bokare av möten hos oss är att du ska få bästa möjliga stöd för att nå mötets syften. Genom den fysiska och mentala miljö som MiLgårdarna erbjuder vill vi ge ditt möte en inramning som känns inspirerande och kreativ, som är både professionell och personlig. 

 

Alla rum för såväl möten som umgänge och måltider är designade och inredda för att skapa en upplevelse av både professionalitet och hemkänsla. Inte bara det mötesmässigt mest funktionella och tekniskt avancerade. Inte bara det hemtrevligt mysiga. Utan både-och i en skön förening. 

 

                         ... en livsstil

 

Ett viktigt inslag i MiLgårdarnas koncept är den totala fokuseringen på just möten. Vi har en erfarenhetsbaserad kunskap om de behov, krav och önskemål som utmärker en professionell konferens. Vi brinner för konceptet och ser inte arbetet på MiLgårdarna som ett vanligt arbete; Det är en livsstil. 

många bra

mötesrum

 

Denna totala fokusering på möten visar sig i den fysiska designen.

På varje MiLgård finns många mötesrum, minst ett för vart tredje sovrum. Det är viktigt för den mötesledare som vill dela upp storgruppen i många små grupper. 

 

När vi säger att vi erbjuder maximal flexibilitet menar vi valfrihet och bestämmanderätt – exempelvis att mötesledaren ska kunna välja rum som passar mötets uppläggning. 

Ännu viktigare än antalet mötesrum

är att de är bekväma och håller en hög professionell standard. 

äta gott och sova djupt

 

Allt på MiLgårdarna syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat 

möte. Då ställs också krav på att äta gott och sova djupt.

 

Som ett led i vår ambition att skapa hemkänsla var våra sovrum redan från början 

individuellt inredda. Efterhand har även flertalet badrum blivit individuellt designade.

den smakfulla maten

En viktig del är den mat som serveras, hur den serveras och när, dvs. på vems villkor. Självklart för oss är att måltider och fikor anpassas till mötet och dess syften.

 

Det innebär till exempel att luncherna är ”lätta”, så att eftermiddagens arbetspass också kan bli just ett arbetspass. Det innebär att vi dukar upp till en inbjudande buffé så att var och en kan välja sina favoriter. Det innebär att måltiderna inte stjäl viktig mötestid, inte minst innebär det att tiderna för de olika måltiderna anpassas till gruppens arbetsrytm. 

ständig utveckling

MiLgårdarnas koncept bygger på två utgångspunkter. 

 

Redan från början var det de som ska ha nytta och glädje av mötesmiljön som satte sin prägel på designen. Och fortsätter att inspirera oss. 

 

Den andra utgångspunkten är att värdar och medarbetare engagerar sig i att ständigt utveckla verksamheten. Vi tror på idén och brinner för att utveckla den.

Louise, Mats, Joel, Pernilla, Sussie, Lennart,                                      Anne, Janne, Anna, Thomas och Ninna

             

                                               VÅR PROCESS ÄR I CENTRUM

 

–  MiLgårdarna skapades en gång i tiden för MiL Institutes behov av flexibla, ostörda och professionella mötesmiljöer med fokus på lärande och utveckling. MiLgårdarna är vår hemvist där vi vet att det alltid är vi och vår process som sätts i centrum. MiLgårdarna blir ett aktivt stöd för att åstadkomma det vi vill i våra processer. Det är inte passiva lokaler.

 

                                               Jonas Janebrant, vd, MiL Institute