top of page

energi

Energi.png

energibesparing

Glödlampor har bytts ut till LED och energirådgivning har lett till tilläggsisolering och tätning av fönster. Närvarostyrd belysning samt dörrstängare är ytterligare exempel på åtgärder som sparar energi.

Transport.png

miljövänlig uppvärmning

Alla MiLgårdarnas fastigheter var

från början oljeeldade.

Vid millennieskiftet ersattes oljepannorna med jord- och bergvärme. Så nu levereras grön el.

Certi.png

elstolpar

År 2014 installerade vi de första elstolparna på MiLgårdarna i Klippan. Därefter har fler installerats och sedan 2019 finns åtta stycken för fri användning av våra gäster.  

bottom of page