top of page

konferens

”Konferenser” är ett mycket brett begrepp. Oavsett inriktning och omfattning är MiLgårdarna designade för konferenser i dess bredaste mening. Från den stora konferensen med 120 deltagare till den lilla med kanske bara 10 deltagare. 

 

MiLgårdarna är designade, inredda och utrustade för effektiva möten. Med stora ytor, bra ljus och luft, bekväma stolar med hjul och gung, stabila bord, rätt teknisk utrustning och stora skrivtavlor.

 

Att det finns många mötesrum av olika storlek och karaktär är också en fördel, liksom att allt är designat för att inspirera till interaktion och samverkan, samhörighet och resultat.

 

Att äta gott, hälsosamt och hållbart på tider som ni själva bestämmer, att hela miljön ger en behaglig hemkänsla och att få en ordentlig sömn i sköna sängar är också viktigt. Gruppen disponerar sin MiLgård med ensamrätt och störs därmed inte av andra grupper eller privatgäster

Bruket i Campushuset är rymligt och designat för större konferenser

Mötesrummen möbleras så som du vill ha dem. På MiLgårdarna är mötesrummen många och rymliga. Det är du som bestämmer. Maximal flexibilitet.

DE VANLIGASTE KONFERENSSITTNINGARNA 

sexkant.png

Öar

ring utan bord.png

Ring utan bord

Ledningsgrupp.png

Styrelsebord

Ubord.png
Skol.png
bio.png

U-bord

Skolsittning

Biosittning

För att flexibelt kunna byta mellan olika slags möbleringar har vi konstruerat tetraiden för en del av våra konferensrum. Detta bord kan användas i alla de ovan nämnda sittningarna och har fördelen att Öar närmar sig idealet runda bord, nämligen sexkantiga Öar.

bottom of page