top of page

teamutveckling

Spindelnätet

Att bygga sitt team med hjälp av olika övningar och uppgifter är ibland vad hela mötet hos oss handlar om.

Lika vanligt är att sådana övningar utgör ett inslag i möten med också andra syften.

 

Oavsett inslagets omfattning är det viktigt att det på plats finns installationer och utrustning, verktyg och material för sådana inslag. Samt förstås att det finns ändamålsenliga utrymmen inne och ute.

 

På alla MiLgårdar finns utrustning för teamutveckling. På MiLgårdarna i Klippan finns personlig handledning på plats att tillgå medan det finns en skriven handledning på alla gårdarna.

En populär aktivitet är ”Matlagning med värden”, ett inslag som kan vara mer eller mindre professionellt teambyggande. Som allra minst uppnås att gruppmedlemmarna lär känna varandra bättre, har roligt tillsammans och presterar ett konkret resultat. 

Gruppmålning i Campus verkstad

På MiLgårdarna i Klippan finns ett särskilt rum som vi kallar ”Experimentverkstaden”. Här finns verktyg och material för att gestalta sitt projekt, sitt företags vision eller något annat som det kan vara förlösande att arbeta med handgripligt och därefter tillsammans reflektera kring.

 

Möten med en renodlad inriktning på teamutveckling leds ofta av konsulter som ibland har en mobil utrustning med sig. Vi samarbetar med ett stort antal konsulter och ger gärna tips och förslag. Vi på MiLgårdarna bidrar med lämpliga rum för övningarna, utomhus och inomhus, men kan också vara behjälpliga på andra sätt. 

MiLgårdarna har en lång tradition inom området teamutveckling och vi skapar gärna nya installationer när våra gästgrupper har önskemål om det. Sedan starten är vi uppbyggda kring vad våra gästgrupper önskar. 

 

bottom of page