dagskonferens

helt för er själva

Vasbyholm är designad exklusivt för dagskonferenser.

Övriga MiLgårdar kan också öppnas för dagskonferenser,

särskilt vid kort framförhållning och utan att dygnskonferenser störs. 

CL0R0718.png

MiLgården Vasbyholm

(öppnas upp i nytt fönster)

(öppnas upp i nytt fönster)