Spindelnätet

teamövningar

i klippan

På MiLgårdarna finns utrustning för ett stort antal teamövningar. Du är välkommen att använda denna utrustning utan kostnad. Önskar du handledning tillkommer en kostnad. 

 I Klippan kan övningarna genomföras både inomhus i Logen eller utomhus: På gräsmattan utanför Logen eller i Borgens Park. 

Logen

MiLgårdarna i Klippan

öarna

Uppgiften är att ta sig från en ö till någon av två andra öar med hjälp av ett par brädor utan att hamna "i vattnet". Uppgiften är löst när hela teamet står på den tredje ön. Övningen kräver samarbete men ger också upphov till viss frustration som det gäller för teamet att ta hand om. 

exempel på andra övningar

*   SKIDÅKET

*   ALLE MAN OMBORD

*   TIDVATTNET

*   STOCKEN

*   REPET

*   SPINDELNÄTET

*   KULRULLET

pusslet

Varje team får ett antal utskurna träbitar i olika former som ligger på ett bord för varje team. Uppgiften är att lägga samman träbitarna så att de bildar en helhet. Handledaren klockar den tid det tar för respektive team att lyckas med detta. Övningen ställer krav på kreativitet, att tänka utanför boxen samt förstås samarbete. 

fakta

*  BOKAS: Behöver bokas i förväg.

*  VAR: I Logen eler utomhus..

*  TIDSÅTGÅNG: En till tre timmar.

*  KOSTNAD: Användning av utrustning utan           handledning är kostnadsfritt.

    Om handledning önskas: 175 kr/person.