top of page

gör er egen femkamp på gården

En lekfull femkamp eller trekamp kan enkelt skapas med hjälp av den utrustning som finns på din gård. Kan genomföras som en tävling mellan team eller som en individuell tävling.

 

Mötesledare kan sätta samman lagen, tillsammans med värden bestämma vilka grenar som ska ingå, hur poäng ska räknas med mera. Alternativt görs detta som ett första moment i gruppen. Grenarna kan genomföras inomhus, utomhus eller både och.

MiLgården

På Romeleåsen

Boule_on_grass.jpg
CL0R2732_edited.jpg

femkamp som en teamövning

Det finns flera moment som kan göra en femkamp till en enkel teamövning. 

 • Hur teamen sätts samman kan göras i en deltagande process. 

 • Femkamp eller färre grenar?

 • Vilka grenar som ska ingå? Varje team föreslår grenar och hela gruppen bestämmer vilka som ska ingå i femkampen.

 • Hur poäng ska räknas?

 • Under femkampens gång: Vilka som ska vara teamets representanter i vilka grenar.

 

I vissa grenar kan alla agera, men i andra får teamen välja en eller flera representanter.  

exempel på grenar 

 • DART (inne)

 • PUTTNING (inne eller på golfklubbens green)

 • HOCKEY (inne) 

 • BOULE (ute)

 • KUBB (ute)

 • KASTA BOLL I SPANN (inne eller ute)

 • KASTA MYNT NÄRMAST VÄGGEN (inne) 

 • POTATIS PÅ SKED (inne eller ute)

 • SHUFFLEBOARD

fakta

 • BOKAS: Behöver inte bokas.

 • PRIS: Kostar inget.

 • VAR: Inomhus, utomhus eller både och. 

 • TIDSÅTGÅNG: En till två timmar.

bottom of page