top of page
Experimentverkstaden i Campushuset

gestalta teamets projekt

Att bättre förstå sin organisations kärnvärden, visioner och utmaningar är ofta ett tema för grupper hos oss;

Eller att få en djupare insikt om kärnan i teamets viktigaste projekt; Eller att få nya perspektiv på ett mer personligt dilemma. Då kan en övning i Experimentverkstaden ge nya perspektiv och lösningar.

 

Idéen är att för en stund lämna konferensrummet och lägga det logiskt rationella åt sidan. Genom att kreativt gestalta sina föreställningar om teamets eller företagets situation kan helt nya sätt att se på situationen skapas. Särskilt efter att i nästa steg presentera, få feedback från kollegerna och ge teamets egen tolkning. 

Campushuset i Klippan
CL0R1185.jpg
model

experimentverkstaden 

exempel på material i verkstaden

Experimentverkstaden är ett speciellt rum i Campushuset. Verkstaden skapades som en miljö för fysiskt kreativ verksamhet, med ett stort arbetsbord i mitten och mängder av material och verktyg. Att arbeta i olika material och skapa något fysiskt är ett sätt att för en stund ersätta tankens rationalitet och språkets logik med det mera intuitiva, det som ofta kallas ”magkänslan”. För att efter feedback från kolleger och sin egen tolkning av det man skapat förvärva nya överraskande insikter. Många förvånas också över sin kreativa talang.

 • Lera

 • Hönsnät

 • Tyger

 • Flirtkulor

 • Pärlor

 • Fjädrar

 • Lättbetong

 • Tjockare papper  

 • Färg och penslar

 • Med mera

 • …samt förstås de verktyg som behövs.

ett konkret exempel

En projektgrupp i ett ledarutvecklingsprogram hade under flera månader jobbat med sitt värdföretags utmaning: Hur få till bättre samspel mellan olika enheter i företaget? Projektgruppen upplevde att man kört fast. 

 

Efter att tillsammans ha skapat en kreation i Experimentverkstaden, efter att ha fått de övriga projektgruppernas tolkningar på sin skapelse och därefter själva reflekterat över vad de hörde föll en sten till marken.

 

När projektgruppen senare visade sin skapelse för företagsledningen på värdföretaget blev reaktionen densamma. Nu insåg alla vad som var det verkliga problemet, den ”elefant i rummet” som alla egentligen kände till men som ingen talade om. Samt i vilken riktning lösningen stod att finna. 

fakta

 • BOKAS: Ja, inklusive dialog kring önskat material.

 • VAR: Experimentverkstaden i Campushuset.

 • TIDSÅTGÅNG: Ett par-tre timmar, Inklusive förberedelser och reflektioner.  

 • KOSTNAD: Inklusive material 150 kr/deltagare. 

bottom of page