top of page

AKTIVITETER PÅ MILGÅRDARNA

På MiLgårdarna i Klippan finns installationer, utrustning och material för ett stort antal olika aktiviteter. Inte minst finns stora ytor i både Logen och Campushuset som är tillgängliga oavsett vilken MiLgård som bokats. En hel del utan tillkommande kostnad.

Här presenteras ett 30-tal aktiviteter. 

hos värdarna

Text om aktiviteter hos värden

teamutveckling

Hos oss finns många teamövningar som med planering före och reflektion efter kan användas för professionell teamutveckling. Men också för andra utvecklande syften i samklang med konferensens tema.

Text om aktiviteter hos värden

med våra vänner

När en stunds lekfull avkoppling från mötets ordinarie agenda eftersträvas finns ett antal aktiviteter som ger just det. Men som samtidigt ger ny energi och ökad samhörighet. Utöver att ha riktigt roligt tillsammans. ny text!