TEAMUTVECKLING I KLIPPAN

Hos oss finns många teamövningar som med planering före och reflektion efter kan användas för professionell teamutveckling. Men också för andra utvecklande syften i linje med mötets tema.

BOKAS

teamövningar

KOSTAR

gestalta teamets projekt

KOSTAR

BOKAS

BOKAS

KOSTAR

måla företagets situation

BOKAS

team med utmaningarnas hus

KOSTAR

BOKAS

KOSTAR

walkabout med mil institute

BOKAS

KOSTAR

aktiviteter med spirit event

BOKAS

KOSTAR

matlagning med värden

BOKAS

KOSTAR

dessert-duellen

BOKAS

KOSTAR

fotosafari