top of page

TEAMUTVECKLING I KLIPPAN

Hos oss finns många teamövningar som med planering före och reflektion efter kan användas för professionell teamutveckling. Men också för andra utvecklande syften i linje med mötets tema.

BOKAS

teamövningar

Utrustning för ett antal olika övningar i Logen. Flertalet är mobila och kan genomföras på gräsmattan utanför. 

KOSTAR

BOKAS

KOSTAR

matlagning med värden

En av våra mest populära aktiviteter.

Tag del av värdarnas matlagningskonst och njut av vad du och dina kollegor lyckats skapa i team.

BOKAS

KOSTAR

dessert-duellen

Varje team får i uppgift att laga en dessert som speglar företagets värdeord eller mötets röda tråd. 

gestalta teamets projekt

Gestalta teamets vision, möjligheter och dilemmor med olika slags material i vår Experimentverkstad. Genombrott utlovas vid den avslutande reflektionen.

KOSTAR

BOKAS

BOKAS

KOSTAR

måla företagets situation

Måla en blld av de utmaningar som du, ditt team eller ditt företag står inför. Utställning med gemensam 

reflektion blir förlösande. 

BOKAS

team med utmaningarnas hus

Utmaningarnas hus kommer till din gård med ett antal olika utmaningar som sätter teamets samarbetsförmåga på prov. 

KOSTAR

BOKAS

KOSTAR

aktiviteter med spirit event

Spirit Event har ett 30-tal olika aktiviteter att välja bland. Flera är mobila och kan användas för teamutveckling.

bottom of page