top of page

aktiviteter i klippan

På MiLgårdarna i Klippan finns installationer, utrustning och material för ett stort antal aktiviteter. Stora ytor i både Logen och Campushuset är tillgängliga oavsett vilken MiLgård som bokats. En hel del utan tillkommande kostnad.

Här presenteras ett 30-tal aktiviteter. 

på gårdarna

På våra gårdar i Klippan finns rum och installationer för aktiviteter av olika slag. Biljard på Borgen, Experimentverkstad i Campushuset och olika sporter i Logen. Dessutom flera aktiviteter utomhus.

utveckla ditt team

Hos oss finns många teamövningar som med  reflektion kan användas för teamutveckling.

Men också för andra utvecklande syften i samklang med konferensens tema.

med våra vänner

Utöver våra egna aktiviteter samarbetar vi med flera olika aktivitetsarrangörer. 

Här presenteras några av dessa, 

inklusive deras hemsidor.

aktiviteter på gården

 På Gården finns utrustning och material för ett antal aktiviteter. Den vackra naturen och golfbanan lockar till aktiviteter utomhus. Här finns också många aktiviteter inomhus, de flesta utan tillkommande kostnad. 

Här presenteras ett 20-tal aktiviteter. 

på gården

På Gården finns flera aktiviteter både inomhus, utomhus och i samarbete med Romeleåsens golfklubb. Bland annat Footgolf och Discgolf.