top of page

måla företagets situation

”Att måla en tavla” kan vara ett bra sätt att locka fram nya aspekter,

att bredda och fördjupa den upplevelse av en situation som det talade ordet inte alltid förmedlar. Uppgiften kan vara att illustrera företagets kärnvärden och visioner, teamets utmaningar eller något annat tema som ligger i linje med konferensens syften. Uppgiften kan genomföras på olika sätt, i team eller individuellt.

 

En viktig del är att efteråt lyssna in hur kollegerna tolkar målningen samt att också själv reflektera kring sitt verk. Att skapa något fysiskt är ett sätt att för en stund ersätta tankens rationalitet och språkets logik med det mera intuitiva, det som ofta kallas ”magkänslan”. 

Experimentverkstaden

Campushuset i Klippan

Måla
3-DSC_3194.JPG

tre exempel på olika upplägg

 • Teamen disponerar var sin del av ett flera meter långt papper som ligger på ett lika långt bord. Inför vernissagen sätts hela papperet upp på en vägg.

 • Canvas i stora format läggs i olika rum och teamen går från rum till rum och gör sitt bidrag kring det tema som bestämts för respektive canvas. 

 • För ett mer individuellt upplägg får var och en ett staffli med en pannå. Konstverket blir då något som man kan ta med sig hem till sin arbetsplats – som en påminnare om en viktig insikt och en lustfylld upplevelse. Och kanske ett samtalsämne med kollegorna. 

fakta

 • BOKAS: Ja, och dialog kring önskat material.

 • VAR: Campushusets Mellanrum, Logen eller Experimentverkstaden, beroende på gruppens storlek. Vid mindre grupper något av mötesrummen på den egna gården. 

 • TIDSÅTGÅNG: Inklusive förberedelser och reflektion vid vernissage, 1-2 timmar.

 • KOSTNAD: Inklusive material 150 kr/deltagare, 

vernissage: reflektion och tolkning

Bjud sedan in alla till vernissage, förslagsvis före kvällens middag med snacks och lite cider eller mousserande vin. Det är spännande att först lyssna in kollegernas reflektioner och tolkningar av de olika konstverken i kombination med att varje team (eller individ) sedan kvitterar det som sagts och ger sin spegling av det fria uttrycket i den egna målningen. 

 

Många blir förvånade över sin kreativitet och konstnärliga talang. Genom de tolkningar av skapelsen som övriga team bidrar med uppstår ofta nya överraskande insikter. Det handlar om att för en stund lägga det logiska och rationella åt sidan och släppa fram den kreativa spontaniteten; Genom att arbeta med händerna och i en fysisk gestaltning komma åt det undermedvetna och den intuitiva känslans energi.

material

 • Färger, olika typer.

 • Penslar i olika dimensioner.

 • Skisspennor.

 • Enkelt förkläde.

 • Långt gemensamt papper, eller

 • En stor canvas för varje team, eller 

 • En pannå på staffli per deltagare. 

bottom of page