LEKFULLT FÖR GEMENSKAP

När en stunds lekfull avkoppling från mötets ordinarie agenda eftersträvas finns ett antal aktiviteter som ger just det.

Samtidigt ger aktiviteterna ny energi och ökad samhörighet. Utöver att ha riktigt roligt tillsammans.

dart på alla milgårdar

biljarden på borgen

gör er egen musik

bilda er egen kör

BOKAS

KOSTNAD

BOKAS

KOSTNAD

bilda en blåsorkester

BOKAS

KOSTNAD

dansa

BOKAS

KOSTNAD

nattklubben i campus

BOKAS

KOSTNAD

yoga och mindfulness

BOKAS

KOSTNAD

tipsrunda i parken

BOKAS

KOSTNAD

pokerturnering

BOKAS

KOSTNAD

musikquiz